Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning och är ett nationellt register för hjärtstartare placerade utanför sjukhus. Syftet med registret som initierades 2009, är att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället och att göra hjärtstartarna synliga på en karta för livräddare och larmcentralen. Registrering av hjärtstartare sker på frivillig basis av varje enskild innehavare och är helt kostnadsfri (hjartstartarregistret.se).

Under 2017 har hjärtstartarregistret uppdaterats och olika funktioner har förbättrats. Det är till exempel adaptiv design för mobiltelefoner, positionering av egen mobiltelefon på kartan i förhållande till befintliga hjärtstartare, samt förenklade registrerings- och valideringsrutiner. I samband med detta kan man notera en minskning av antalet kontrollerade hjärtstartare från föregående år, vilket kan förklaras med en allmän översyn av hela registret. Siffrorna för 2018 visar på en ökning igen av antalet kontrollerade hjärtstartare.

Majoriteten av hjärtstartare är placerade på arbetsplatser (44.1%). Endast 2.2% återfinns i kategorin ”hemma” där två tredjedelar av alla hjärtstopp utanför sjukhus inträffar.

Antal kontrollerade hjärtstartare

Tabell 1. Antal kontrollerade hjärtstartare vid respektive årsskifteTabell 2. Antalet hjärtstartare som för första gången blivit kontrollerade respektive år och som kvarstår som kontrollerade vid årsskiftetFrån år 2013 har varje hjärtstartare validerats av respektive innehavare. Det innebär att innehavaren måste bekräfta att de uppgifter som registrerats för hjärtstartaren stämmer. Det utförs via mail som skickas var sjätte månad till innehavaren. Uteblir validering så tas hjärtstartaren bort ur registret.

Tabell 3. Antalet kontrollerade hjärtstartare i respektive län 2017

Okänt innebär att hjärtstartaren inte har en fast position, utan återfinns i rörliga fordon.

Tabell 4. Placering av hjärtstartare 2017