Gå till HLR LIVE för att få tillgång till rapporter specifikt för din verksamhet.

Sammanfattning

Det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret startade år 1990 och är det enda kvalitetsregistret i Sverige som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. År 2016 rapporterade registret att 1446 personer räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige. Motsvarande siffra år 2017 var 1444 räddade liv. Föreliggande årsrapport avser redovisa viktiga och intressanta data på nationell och lokal nivå. I denna del av rapporten återges endast ett selekterat urval av resultaten.

Årsrapporten ger en unik inblick i hjärtstoppsvården. Faktum är att inget annat register i världen kan erbjuda en heltäckande och historisk inblick i detta livsavgörande tillstånd. I årets rapport noteras uttalade temporala och geografiska variationer i överlevnad och karaktäristik vid hjärtstopp. I rapporten görs ett försök att förklara dessa variationer.

Ur ett historiskt perspektiv har hjärt-lungräddningen i Sverige varit mycket framgångsrik och överlevnaden har ökat både på och utanför sjukhus (Figur 1). För hjärtstopp på sjukhus noteras att överlevnaden ökade från 26.0% till 32.8% mellan 2009 och 2017, vilket är en relativ förbättring på 26%. För hjärtstopp utanför sjukhus noteras att överlevnaden ökade från 4.4% år 2000 till 11.4% år 2017, vilket är en relativ förbättring på 160%. Bland samtliga överlevande har det stora flertalet (>90%) en god eller en relativt god cerebral funktion.Geografiska variationer

Det föreligger tydliga geografiska skillnader i överlevnad och karaktäristik vid hjärtstopp på och utanför sjukhus. För hjärtstopp utanför sjukhus varierade överlevnaden mellan 18.3% och 7.4%. Dessutom noteras att mediantid från hjärtstopp till defibrillering varierar mellan 12 minuter och 18 minuter (Karta 1). För hjärtstopp på sjukhus har Halland, Gävleborg, Södermanland och Kronoberg lägst överlevnad (omkring 20%). Överlevnaden är högst i Blekinge där 41% överlever till 30 dagar.