Välkommen till Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret består av två delregister, Hjärtstopp på sjukhus och Hjärtstopp utanför sjukhus. I dessa kartläggs bland annat livräddande insatser i samband med plötsliga och oväntade hjärtstopp. Registret finansieras med offentliga medel. Det får också stöd av Svenska HLR-rådet. Syftet med Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret är att bidra till ökad kunskap om hjärtstopp samt bidra till förbättringsarbete. Om du vill komma i kontakt med oss som arbetar på registret använder du nedanstående kontaktuppgifter.

Under 2018 kommer Hjärt-Lungräddningsregistret publicera ett webbaserat verktyg som ger användarna möjlighet att skapa egna och skräddarsydda rapporter. Detta kommer vara ett viktigt komplement till årsrapporten och fungera som underlag för förbättringsarbete.

De data som presenteras i denna årsrapporten är resultatet av ett nationellt arbete som sträcker sig över drygt tre decennie. Tusentals personer har engagerat sig i registret och säkerställt att vi idag kan följa, kvalitetssäkra och studera omständigheterna kring hjärtstopp på och utanför sjukhus.

Registerhållare och ansvarig utgivare

Araz Rawshani, leg läk, med dr
Göteborgs Universitet
E-post Araz

Johan Herlitz, professor
Högskolan Borås, Västra Götalandsregionen


Postadress

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret
Registercentrum VGR
41345 Göteborg