Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning och är ett nationellt register för hjärtstartare placerade utanför sjukhus. SHR har utvecklat en webbapplikation som är mycket användbar för både allmänhet och sjukvårdspersonal. Vi rekommenderar att du besöker deras hemsida. Gå till Hjärtstartarregistret

Registrets webbapplikation